Algo desconocido, no sabido o ignorado, podría tener carácter de base o constituir un elemento fundamental de la sustancia.

Un élément non identifié, non connu ou ignoré, pourrait avoir le caractère d'une base ou constituer un élément fondamental de la substance.

                                         


 

 

© TURULL 2019